Certyfikat SZJ ISO 9001

Certyfikat SZJ ISO 9001

18.11.2015 r. uzyskano Certyfikat ZSJ zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych i innowacyjności oraz doradztwa i szkoleń z zakresu ochrony własności intelektualnej, zarządzania projektem wynalazczym, aportu, udzielania licencji, sprzedaży praw do patentu, tworzenia spółek spin-off, wyceny technologii, opracowywania opinii o innowacyjności rozwiązania.

 

 

Write a Reply or Comment