Przeprowadzono szkolenia dla członków zespołu projektowego

Przeprowadzono szkolenia dla członków zespołu projektowego

Przeprowadzono szkolenia dla członków zespołu projektowego w zakresie Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz audytor wewnętrzny celem przygotowania do efektywnego sprawowania funkcji pełnomocnika ds. SZJ ISO 9001 oraz zapoznania uczestników z zakresem obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności i procedurą prowadzenia audytów wewnętrznych w ChemSpin sp. z o.o.

Write a Reply or Comment