Podpisano pięć umów o zarząd projektem wynalazczym

Podpisano pięć umów o zarząd projektem wynalazczym

Podpisano pięć umów o zarząd projektem w ramach których Oddający w zarząd (IChP) zleca, a Biorący w zarząd (ChemSpin sp. z o.o.) zobowiązuje się do prowadzenia, z dołożeniem najwyższej staranności, wszelkich działań związanych z komercjalizacją projektu wynalazczego objętego zarządem, obejmujących w szczególności marketing czyli czynności prowadzące do rozpowszechnienia wiedzy o Projekcie wśród potencjalnych partnerów biznesowych, negocjowanie umów licencyjnych lub przeniesienia praw do/z patentu w imieniu i na rzecz Oddającego w zarząd, przy czym Biorący w zarząd nie jest umocowany do zawierania takich umów, nadzorowanie przestrzegania umów przez licencjobiorców lub nabywców praw do/z patentu (kwiecień – lipiec 2015).

Write a Reply or Comment