Wydzielanie (odzysk) metali (Teaser)

Koncepcja powstała w oparciu o „Technologię otrzymywania proszków i nanoproszków miedzi z odpadów przemysłowych, a zwłaszcza odpadów flotacyjnych przemysłu miedziowego” stworzonej w Instytucie Chemii Przemysłowej i skomercjalizowanej (PL 212865). Zdaniem twórców technologii opracowany sposób może być zaadoptowany do wydzielania innych niż miedź metali występujących w odpadach flotacyjnych. Istnieje możliwość zatężania wydzielonych metali za pomocą procesu nanofiltracji NF. Technologia znajduje się na IV poziomie gotowości TRL i jej wartość rynkową oszacowano metodą dochodową DCF (ang. discounted cash flow).

Kontakt: dr inż. Ewa Śmigiera, chemspin@ichp.pl