Wodorozcieńczalne żywice poliestrowe (teaser)

Wodorozcieńczalne nienasycone żywice poliestrowe otrzymane są z użyciem nowego typu hydrofilowych monomerów, zawierających ugrupowania sulfonianowe, monomerów z grupami eterowo allilowymi oraz innych substratów typowych dla syntez nienasyconych żywic poliestrowych. Mogą służyć jako spoiwa do foto-utwardzalnych powłok.

Kontakt: dr inż. Ewa Śmigiera, chemspin@ichp.pl | Pobierz PDF