Utylizacja ścieków (Teaser)

W ramach dotychczasowych prac opracowano założenia procesowe wraz z bazowym projektem procesowym związanym z ciśnieniowym oczyszczaniem frakcji benzenowo-toluenowej pochodzenia koksochemicznego. Technologia została opracowana w całości w Instytucie Chemii Przemysłowej i stanowi know-how. Do głównych zalet technologii należy ograniczenie ilości odprowadzanych ścieków z procesu rafinacji frakcji benzenowo-toluenowej oraz ograniczenie ich szkodliwości. Dodatkowo proponowane rozwiązanie pozwala na odzysk wody i możliwość jej ponownego wykorzystania w procesie technologicznym.

W ramach Projektu SPIN-TECH faza A wykonano wycenę technologii.

Kontakt: dr inż. Ewa Śmigiera, chemspin@ichp.pl | Pobierz PDF