Paliwa z odpadów polimerowych (Teaser)

Proces dotyczy uwodornienia frakcji węglowodorowej z przerobu odpadów polimerowych i polega na tym, że prowadzi się go dwuetapowo, w sprzężonym układzie przepływowym, pod ciśnieniem atmosferycznym, wobec katalizatorów heterofazowych, przy czym w pierwszym etapie metanol poddaje się redukcji do tlenku węgla i wodoru, zaś w etapie drugim otrzymaną mieszaninę tlenku węgla i wodoru kontaktuje się z frakcją węglowodorową z przerobu odpadów polimerowych. Produkty uwodornienia mają zastosowanie m.in. jako komponenty paliw płynnych.

Technologia została wyceniona w ramach projektu SPIN-TECH i skomercjalizowana (przeniesienie prawa z patentu). Obecnie technologia jest rozwijana przez Nabywcę przy udziale twórców technologii z wykorzystaniem zasobów IChP.

Kontakt: dr inż. Ewa Śmigiera, chemspin@ichp.pl | Pobierz PDF