Technologie IChP

Innowacyjny hybrydowy nawóz – haloizyt modyfikowany superfosfatem prostym – jest nawozem o przedłużonym działaniu. Związek mineralny osadzony na glinokrzemianie jest stopniowo uwalniany do gleby. Technologia modyfikacji haloizytu superfosfatem prostym jest procesem jednoetapowym, w którym modyfikacja następuje na etapie syntezy nawozu.

Kontakt: dr inż. Ewa Śmigiera, chemspin@ichp.pl | Pobierz PDF