Wycena technologii

Wycena technologii

Oferujemy Państwu przygotowanie wyceny technologii na potrzeby prac związanych z jej komercjalizacją. Szeroka wiedza technologiczna zespołu projektowego w połączeniu z doświadczeniem biznesowym i znajomością rynków pozwoli określić wartość posiadanej przez Państwa technologii. Wycena w procesie komercjalizacji stanowi wymóg formalny oraz pozwala lepiej zrozumieć źródła wartości technologii, jej silne i słabe strony. Dzięki niej proces negocjacji z potencjalnym klientem może przebiec sprawniej i z większą korzyścią dla właściciela i twórcy technologii.