Szkolenia dla nauki

Szkolenia dla nauki

Opracowujemy i prowadzimy szkolenia związane z komercjalizacją innowacyjnych rozwiązań w zakresie m.in. ochrony własności intelektualnej, zarządzania projektem wynalazczym, aportu, udzielania licencji, sprzedaży praw do patentu, tworzeniu spółek spin-off, wyceny technologii, opracowywaniu opinii o innowacyjności rozwiązania dedykowane dla naukowców/innowatorów zainteresowanych transferem technologii. Stawiamy na praktyczne aspekty przekazywanej wiedzy dostosowanej do wymogów i indywidualnych potrzeb uczestników bazując na doświadczeniu własnym, jak również zewnętrznych ekspertów. Oferujemy spotkania w formie szkoleń otwartych oraz zamkniętych.