Finansowanie dla nauki

Finansowanie dla nauki

Oferujemy Państwu pomoc w dotarciu do przedsiębiorców zainteresowanych wspólna realizacją innowacyjnych projektów, poszukujących ekspertów do rozwoju własnych technologii lub technologii opracowanych w IChP oraz wyborze właściwego programu/dotacji i w przygotowaniu Wniosku o dofinansowanie prac B+R (część merytoryczna) projektów w których Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie (IChP) będzie podwykonawcą prac. Zainteresowanie na rynku innowacyjnymi produktami jest bardzo duże, ale niestety mało jest innowacji a nowa perspektywa finansowana na lata 2014-2020 promuje innowacyjne rozwiązania i stwarza duże możliwości wsparcia finansowego, zwłaszcza dla MŚP, na realizację prac B+R oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Dodatkowym atutem jest fakt, iż eksperci ChemSpin są ekspertami w NCBiR, NCN.