Poszukiwanie partnerów finansowych

Poszukiwanie partnerów finansowych

Oferujemy Państwu pomoc w poszukiwaniu partnerów biznesowych do komercjalizacji prac B+R powstałych w Instytucie Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie na każdym poziomie gotowości technologicznej TRL. Wspieranie innowacyjności i podnoszenie konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy jest niezwykle istotne w procesie transferu technologii a duży wachlarz innowacyjnych opracowań opracowanych przez Twórców w IChP oraz ich bezpośrednie zaangażowanie w proces komercjalizacji z ramienia IChP może doprowadzić do sukcesu rynkowego danego przedsięwzięcia.