Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe

Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w zakresie znalezienia optymalnej ścieżki komercjalizacji (licencja/przeniesienie praw/spółka spin-off) i dalszego rozwoju Państwa technologii. Dzięki wdrożonemu SZJ ISO 9001 na usługi doradcze w zakresie m.in. ochrony własności intelektualnej, zarządzania projektem wynalazczym, aportu, udzielania licencji, sprzedaży praw do patentu, tworzeniu spółek spin-off, wyceny technologii, opracowywaniu opinii o innowacyjności rozwiązania gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług w oparciu o doświadczenia ekspertów ChemSpin związane m.in. z realizacją projektów B+R, wdrożeniami, komercjalizacją, ochroną własności intelektualnej.