Usługi B+R oraz wdrożeniowe

Usługi B+R oraz wdrożeniowe

Oferujemy Państwu pomoc w dotarciu do właściwych ekspertów w Instytucie Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie (IChP), posiadająch odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji prac B+R oraz wdrożeniowych, głównie w dziedzinie nauk chemicznych i technicznych (technologia chemiczna, inżynieria chemiczna). Oprócz wykwalifikowanej i profesjonalnej kadry naukowo-badawczej IChP posiada rozbudowaną infrastrukturę badawczą, zaplecze laboratoryjne, aparaturę, hale przemysłowe, analitykę, warsztaty itd. dzięki czemu może świadczyć np. usługi podwykonawstwa w projektach B+R oraz wdrożeniowych. Istnienie możliwość wykorzystania pomieszczeń magazynowo-produkcyjnych (hala) IChP do budowy prototypów/instalacji pilotażowych w ramach projektów oraz prowadzenia prac projektowych. Jest możliwość komercyjnego wykorzystania zasobów IChP dla potrzeb rozwoju technologii będących własnością osób trzecich. Pomagamy ponadto w negocjowaniu warunków umowy z IChP.