Pozyskiwanie finansowania

Pozyskiwanie finansowania

Oferujemy Państwu pomoc w znalezieniu właściwego programu/dotacji oraz w przygotowaniu Wniosku o dofinansowanie prac B+R (część merytoryczna) przy współudziale ekspertów z Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie (IChP) na rozwój własnej technologii/rozwiązania lub z wykorzystaniem technologii opracowanej w IChP. Zainteresowanie na rynku innowacyjnymi produktami jest bardzo duże, ale niestety mało jest innowacji a nowa perspektywa finansowana na lata 2014-2020 promuje innowacyjne rozwiązania i stwarza duże możliwości wsparcia finansowego, zwłaszcza dla MŚP, na realizację prac B+R oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Dodatkowym atutem jest fakt iż eksperci ChemSpin i IChP są ekspertami w NCBiR, NCN, Horyzont2020 i innych.