Opinie o innowacyjności

Opinie o innowacyjności

Oferujemy Państwu pomoc w uzyskaniu opinii o innowacyjności rozwiązania/technologii, którą Państwo wdrożyli lub zamierzają wdrożyć we własnej działalności gospodarczej, głównie z dziedziny nauk chemicznych i technicznych (technologia chemiczna, inżynieria chemiczna). Opinia przygotowywana jest przez ekspertów Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie (jednostka uprawniona do wydawania dokumentu) we współpracy z ekspertami ChemSpin sp. z o. o (jednostka posiadająca certyfikat SZJ ISO 9001 w zakresie komercjalizacji prac B+R oraz innowacyjności). Posiadanie stosownej opinii jest przydatne a czasem wręcz niezbędne przy aplikowaniu o środki/dotacje z funduszy krajowych/europejskich lub kredyty technologiczne na wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w praktyce gospodarczej.