Doradztwo technologiczne

Doradztwo technologiczne

Oferujemy Państwu profesjonalne doradztwo związane z rozwojem opracowanych innowacyjnych rozwiązań technologicznych lub koncepcji rozwiązań, głównie w dziedzinie nauk chemicznych i technicznych (technologia chemiczna, inżynieria chemiczna). Pomagamy również w znalezieniu właściwych ekspertów w Instytucie Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie (IChP) i w nawiązaniu współpracy consultingowej lub badawczo-rozwojowej oraz uczestniczymy, w razie konieczności, w dalszych negocjacjach biznesowych. Eksperci IChP we współpracy z ekspertami ChemSpin są w stanie zweryfikować każdy pomysł/koncepcję/wynalazek oraz znaleźć właściwe i optymalne rozwiązanie ukierunkowane na sukces biznesowy przedsięwzięcia.