Nawiązano współpracę i podpisano umowę o poufności z Life Science Biznes Consulting (LSBC)

Nawiązano współpracę i podpisano umowę o poufności z Life Science Biznes Consulting (LSBC)

Nawiązano współpracę i podpisano umowę o poufności z Life Science Biznes Consulting (LSBC) Spółka z o. o., która realizuje wspólnie z Narodowym Centrum Badan i Rozwoju program Bridge Mentor, w ramach którego udziela pomocy Beneficjentom innych programów NCBiR w komercjalizacji uzyskanych przez nich wyników badań. Planowana współpraca dotyczy technologii objętej zarządem przez ChemSpin sp. z o.o „Sposób otrzymywania węglowodorów parafinowych z tłuszczów pochodzenia naturalnego” chronionej patentem P-401772 (PL….)

Write a Reply or Comment