Kontakt

Napisz do nas wiadomość

Potrzebujesz analizy swojego rozwiązania w zakresie innowacyjności i możliwości komercjalizacji, poszykujesz wsparcia naukowego dla swojego projektu, szukasz podwykonawców dla swoich prac lub miejsca na wybudowanie instalacji pilotażowej to oznacza, że trafiłeś w odpowiednie miejsce. Czekamy właśnie na Ciebie.

ChemSpin Sp. z o.o.

ul. Rydygiera 8, Bud. 24, p. 203, 01-793 Warszawa

+48 604 479 112

chemspin@ichp.pl

Pon - Pt: 8:00 - 18:00

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000528198, o numerze NIP 525-259-81-81, REGON 147483444, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN.