Doprowadzono do podpisania umowy o przeniesienie prawa z patentu

Doprowadzono do podpisania umowy o przeniesienie prawa z patentu

Doprowadzono do podpisania przez IChP umowy o przeniesienie prawa z patentu (komercjalizacja bezpośrednia) dla technologii „Sposób uwodornienia frakcji węglowodorowej z przerobu odpadów polimerowych” (PL 210518). Wartość technologii ustalono na podstawie wyceny wykonanej w ramach Projektu SPIN-TECH (kwiecień 2015). Technologia jest nadal rozwijana przez Nabywcę praw (podpisano umowę na prace badawcze) przy współudziale Twórców technologii z wykorzystaniem zasobów IChP.

Write a Reply or Comment