Doprowadzono do podpisania przez IChP umowy na wykonanie prac badawczych z partnerem biznesowym

Doprowadzono do podpisania przez IChP umowy na wykonanie prac badawczych z partnerem biznesowym

Doprowadzono do podpisania przez IChP umowy z partnerem biznesowym na wykonanie prac badawczych w ramach których wyprodukowane zostaną biowęglowodory ciekłe (frakcja odpowiadająca zakresowi wrzenia oleju napędowego) wg autorskiej technologii opracowanej w IChP (P-401772 PL…..). Wyniki badań mają być podstawą do dalszej współpracy związanej z komercjalizacją technologii.

Write a Reply or Comment